Thursday, October 6, 2011

peringataN!!!!!!


Barangsiapa yang mengakui tiga perkara tetapi tidak menyucikan diri dari tiga perkara yang lain maka dia adalah orang yang tertipu.
  • Orang yang mengaku kemanisan berzikir kepada Allah, tetapi dia mencintai dunia.
  • Orang yang mengaku cinta ikhlas di dalam beramal, tetapi dia ingin mendapat sanjungan dari manusia.
  • Orang yang mengaku cinta kepada Tuhan yang menciptakannya, tetapi tidak berani merendahkan dirinya.
Rasulullah S.A.W telah bersabda, “Akan datang waktunya umatku akan mencintai lima lupa kepada yang lima”.
  • Mereka cinta kepada dunia tetapi mereka lupa kepada akhirat.
  • Mereka cinta kepada harta benda tetapi mereka lupa kepada hisab.
  • Mereka cinta kepada makhluk tetapi mereka lupa kepada Al-Khaliq.
  • Mereka cinta kepada dosa tetapi mereka lupa untuk bertaubat.
  • Mereka cinta kepada gedung-gedung mewah tetapi mereka lupa kepada kubur.

No comments:

Post a Comment